Välkommen

Årsmöte för 2021 hålls den 23 augusti kl 18 i Lugnås Bygdegård.

Senaste medlemsinformationen:

 • Årsmöte 2021
  Båtklubben har behövt skjuta på 2021 års årsmöte då Folkhälsomyndigheten uppmanat föreningar följande: ”Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats”. Nu är årsmötets datum och tid bestämd till den 23 augusti kl 18 och hålls i Lugnås Bygdegård.
 • Arbete i hamnen och arbetskvällar 2021
  Säsongen i båthamnen har inletts. För de medlemmar med båtplats/rampning, (liksom för övriga medlemmar) innebär detta fortsatt att man är välkommen till hamnen för tjänstgöring på arbetskväll 1:a måndagen i månaden kl. 18. Vi bör då se till att hålla behörigt avstånd till varandra. Vi har därför som alternativ gjort möjligt till att välja att jobba med gräsklippning mellan arbetskvällar. Detta skall ske mitt i månaden mellan arbetskvällarna (4 möjliga tillfällen kvar 2021-05-04 á 2 ggr). Vänligen ta kontakt och anmäl intresse till Erik Krussgård i hamnkommittén tel. 070-342 21 21.
 • Ny hantering 2021 för att ansöka om båtplats samt ändra medlemskap
  Vi har i år infört nya funktioner för båtplatsansökan och medlemshantering, för att bättre kunna utnyttja det IT-stöd som Båtunionen ger sina klubbar via det s.k. BAS-systemet. Det innebär att du nu loggar in och direkt matar in uppgifterna där. Har du inget inlogg så kan du skaffa dej detta via den mailadress som du har registrerad hos båtklubben. Klubbens årsfaktura för avgifter har i och med detta bytt utseende.
 • Arbetsdag 19 sep 2020 (bilder)
 • Höstmöte och 50-årsfest 2020
  Efter årets sista arbetskväll måndagen den 7/9 så välkomnade vi till årets Höstmöte. I samband med detta höstmöte så firade Lugnås Båtklubb 50 år. Detta firades med en grillkväll i vår båthamn. Vi gick igenom säsongen som varit och blickade fram emot de kommande 50 åren…
 • Båtklubbens stadgar
  Stadgar Lugnås båtklubb antagna vid årsmöte 2014-04-24
 • Miljöplan för Lugnås Båtklubb
  Här hittar du Lugnås Båtklubbs miljöplan. Bilaga 1: Sjöfartsverkets föreskrifter. Bilaga 2: Svenska båtunionen: Egenkontroll av hamnar.
 • Tillbakablick 2010-2011
  Detta vår var ett mycket aktivt år i klubben. Se bildspelet här: Årsbilder 2010-2011

Mer medlemsinformation finns här


Vinter 2012

Vinter 2021

LUGNÅS BÅTKLUBB OCH BJÖRSÄTERS BÅTHAMN

Björsäters båthamn är en privat hamn som ägs av Lugnås Båtklubb. Den är främst till för boende på orten eller om man på annat sätt har anknytning till bygden. Bor du på annat håll kan du söka sommarplats, utan att vara medlem i klubben. Platsfördelning för medlemmar inför sommarsäsongen sker i början på året.

Har du båtplats eller rampar, deltar du i två arbetskvällar varje säsong, och du förväntas också delta vid andra speciella arbetstillfällen som uppkommer. Vi träffas för ordinarie arbetskvällar den första måndagen i månaden, maj t.o.m. september. Start kl 18. Har du båtplats ansvarar du också för nattvakten under en eller två nätter under en säsong.

Lugnås Båtklubb är medlem i Svenska Båtunionen och Östra Vänerns Båtförbund. När du blir medlem i Lugnås Båtklubb får du därför tidningen Båtliv.

Vår hamnfodge sköter fördelningen av båtplatser. Vår kassör tar in avgifter och kan lämna uppgifter om dessa.

Inloppet, våren 2020

Inloppet våren 2020

MILJÖPLAN FÖR LUGNÅS BÅTKLUBB

Nu finns miljöplanen tillgänglig. Alla medlemmar uppmanas läsa den eftersom den beskriver hur vi i praktiken agerar i vår hamn, både för att följa miljökrav som klubbens medlemmar har på sig, och för att vara rädda om vår miljö. Självklart vill vi värna vår hamn och sjö.

Läs miljöplanen under menyn ”Medlemsinformation/Nyhetsflöde” eller klicka här.

Piren våren 2020

Piren våren 2020

LÄMNA DITT MOBILNUMMER

Anmäl alltid förändringar av hemnummer, mobilnummer, epost och adressuppgifter här på klubbens hemsida.

Anmälda mobilnummer listas i årsutskicket som en säkerhet för att kunnas nås och nå andra på sjön, men också för att kunna nå båtägare om båt och båtplats av t.ex. båtvakten.

Lämna dina addressuppgifter via [Ändra adress eller medlemskap] på denna sida.


HÅLL KOLL

SMHI Prognos | Observationer | Vattenstånd

Lappgrundets topp 58 41.104, 13 41.979 Myrgrund 58 40.546, 13 41.211


ANNONS:

svenskasjo_980x240-.gif