Välkommen

Senaste medlemsinformationen:

 • Arbetsdag 19 sep 2020 (bilder)
 • Höstmöte och 50-årsfest 2020
  Efter årets sista arbetskväll måndagen den 7/9 så välkomnade vi till årets Höstmöte. I samband med detta höstmöte så firade Lugnås Båtklubb […]
 • Tillbakablick 2010-2011
  Detta vår var ett mycket aktivt år i klubben. Se bildspelet här: Årsbilder 2010-2011
 • Båtklubbens stadgar
  Stadgar Lugnås båtklubb antagna vid årsmöte 2014-04-24
 • Årsmöte 2020
  Årsmöte hölls torsdagen den 6/2 -20 kl 19.00 i Övre Lugnås bygdegård. – Till Ordförande valdes Patrik Jarefjäll – Till Vice sekreterare […]
 • Miljöplan för Lugnås Båtklubb
  Här hittar du Lugnås Båtklubbs miljöplan. Bilaga 1: Sjöfartsverkets föreskrifter. Bilaga 2: Svenska båtunionen: Egenkontroll av hamnar.

LUGNÅS BÅTKLUBB OCH BJÖRSÄTERS BÅTHAMN

Björsäters båthamn är en privat hamn som ägs av Lugnås Båtklubb. Den är främst till för boende på orten eller om man på annat sätt har anknytning till bygden. Bor du på annat håll kan du söka sommarplats, utan att vara medlem i klubben. Platsfördelning för medlemmar inför sommarsäsongen sker i början på året.

Har du båtplats eller rampar, deltar du i två arbetskvällar varje säsong, och du förväntas också delta vid andra speciella arbetstillfällen som uppkommer. Vi träffas för ordinarie arbetskvällar den första måndagen i månaden, maj t.o.m. september. Start kl 18. Har du båtplats ansvarar du också för nattvakten under en eller två nätter under en säsong.

Lugnås Båtklubb är medlem i Svenska Båtunionen och Östra Vänerns Båtförbund. När du blir medlem i Lugnås Båtklubb får du därför tidningen Båtliv.

Vår hamnfodge sköter fördelningen av båtplatser. Vår kassör tar in avgifter och kan lämna uppgifter om dessa.

Styrelsefunktioner

Ordförande Patrik Jarefjäll
0706-223933
Kassör Bengt-Olof Nilsson
073-263 04 53
Hamnfogde Emil Lundin
0730-254481
Sekreterare  Morgan Hammarström
40111


2020-04-10 inloppet
Inloppet, våren 2020

MILJÖPLAN FÖR LUGNÅS BÅTKLUBB

Nu finns miljöplanen tillgänglig. Alla medlemmar uppmanas läsa den eftersom den beskriver hur vi i praktiken agerar i vår hamn, både för att följa miljökrav som klubbens medlemmar har på sig, och för att vara rädda om vår miljö. Självklart vill vi värna vår hamn och sjö.

Läs miljöplanen under menyn ”Medlemsinformation/Nyhetsflöde” eller klicka här.

2020-04-13 piren
Piren, våren 2020

LÄMNA DITT MOBILNUMMER

Anmäl alltid förändringar av hemnummer, mobilnummer, epost och adressuppgifter här på klubbens hemsida.

Anmälda mobilnummer listas i årsutskicket som en säkerhet för att kunnas nås och nå andra på sjön, men också för att kunna nå båtägare om båt och båtplats av t.ex. båtvakten.

Lämna dina addressuppgifter via [Adress/medlemskap].


HÅLL KOLL

SMHI Prognos | Observationer | Vattenstånd

Lappgrundets topp 58 41.104, 13 41.979 Myrgrund 58 40.546, 13 41.211


ANNONS:

svenskasjo_980x240-.gif