island

Välkommen till Lugnås Båtklubb

ANSÖK om båtplats för sommaren

Nu kan du ansökan om båtplats under ”Ansöka om båtplats”. Medlemmar söker båtplats före den 1 mars. Efter det fördelas platser i hamnen som sommarplatser, där alla kan ansöka om båtplats. Kontakta Hamnfogde om det finns frågor om båtplats, se under Styrelsefunktioner nedan.


ARBETSKVÄLLAR I HAMNEN

Vi träffas för arbetskvällar den första måndagen i månaden, maj t.o.m. september. Start kl 18


Medlemsinformation och nyheter hittar du under [ Medlemsinformation ]


Lugnås båtklubb och Björsäters småbåtshamn

Björsäters båthamn är en privat hamn som ägs av Lugnås Båtklubb. Den är främst till för boende på orten eller om man på annat sätt har anknytning till bygden. Bor du på annat håll kan du söka sommarplats, utan att vara medlem i klubben. Platsfördelning för medlemmar inför sommarsäsongen sker i början på året.

Har du båtplats eller rampar, deltar du i två arbetskvällar varje säsong, och du förväntas också delta vid andra speciella arbetstillfällen som uppkommer. Har du båtplats ansvarar du också för nattvakten under en eller två nätter under en säsong.

Lugnås Båtklubb är medlem i Svenska Båtunionen och Östra Vänerns Båtförbund. När du blir medlem i Lugnås Båtklubb får du därför tidningen Båtliv.

Vår hamnfodge sköter fördelningen av båtplatser. Vår kassör tar in avgifter och kan lämna uppgifter om dessa.

Styrelsefunktioner

Ordförande Birger Bäckström
070-325 41 28
Kassör Bengt-Olof Nilsson
073-263 04 53
Hamnfogde Håkan Johansson
406 98
Sekreterare  Morgan Hammarström
40111


Lämna ditt mobilnummer

Anmäl alltid förändringar av hemnummer, mobilnummer, epost och adressuppgifter här på klubbens hemsida.

Anmälda mobilnummer listas i årsutskicket som en säkerhet för att kunnas nås och nå andra på sjön, men också för att kunna nå båtägare om båt och båtplats av t.ex. båtvakten.

Lämna dina addressuppgifter via [Adress/medlemskap].


Håll koll

SMHI Prognos | Observationer | Vattenstånd

Lappgrundets topp 58 41.104, 13 41.979 Myrgrund 58 40.546, 13 41.211


ANNONS:

svenskasjo_980x240-.gif