Referat från Årsmöte 2017

Årsmöte för Lugnås Båtklubb hölls den 15 mars kl 19:00 i Lugnås Bygdegård:

Kort referat:
– Birger Bäckström ny ordförande
– Ingen rensning av utfartsränna
– Inget nytt nyckelsystem i år