Årsmöte 2020

Årsmöte hölls torsdagen den 6/2 -20 kl 19.00 i Övre Lugnås bygdegård.

– Till Ordförande valdes Patrik Jarefjäll
– Till Vice sekreterare valdes Harry Rehn
– Till Hamnfogde valdes Emil Lundin

Hamnkommitte: Emil Lundin är hamnfogde och sammankallande. Jonas Andersson, Mats
Gustafsson, Stanley Karlsson, Hans-Erik Lundin, Tommy Svensson och Erik Krussgård
Jansson

Det beslutades om oförändrade medlemsavgifter för 2021. Årsmötet beslutade att vi skall ha ett höstmöte.