Författararkiv: lbkadmin

Årsmöte 2019

Årsmöte 2019: den 8 april kl 19:00 i Lugnås Bygdegård

Vi möts för att gå igenom läget med vår klubb och hamn. Det blir information on klubben, saker att ta upp inför sommaren och det blir fika. Styrelsen vill gärna trycka på att det är viktigt att delta i det här mötet, eftersom det som sägs och beslutas där är viktigt för att vi skall kunna ha en väl fungerande klubb och hamn. Valberedningen har förberett valen redan innan mötet. Väl mött!

/Styrelsen i Lugnås Båtklubb

Uppge mobil och adressuppgifter

Anmäl alltid förändringar av hemnummer, mobilnummer, epost och adressuppgifter här på klubbens hemsida.

Anmälda mobilnummer listas i årsutskicket som en säkerhet för att kunnas nås och nå andra på sjön, men också för att kunna nå båtägare om båt och båtplats av t.ex. båtvakten.

Lämna dina uppgifter via länken i menyn till vänster.