ÅRSMÖTE 2020

Årsmöte hölls torsdagen den 6/2 -20 kl 19.00 i Övre Lugnås bygdegård.

– Till Ordförande valdes Patrik Jarefjäll
– Till Vice sekreterare valdes Harry Rehn
– Till Hamnfogde valdes Emil Lundin

Hamnkommitte: Emil Lundin är hamnfogde och sammankallande. Jonas Andersson, Mats
Gustafsson, Stanley Karlsson, Hans-Erik Lundin, Tommy Svensson och Erik Krussgård
Jansson

Det beslutades om oförändrade medlemsavgifter för 2021. Årsmötet beslutade att vi skall ha ett höstmöte.

Uppge mobil och adressuppgifter

Anmäl alltid förändringar av hemnummer, mobilnummer, epost och adressuppgifter här på klubbens hemsida.

Anmälda mobilnummer listas i årsutskicket som en säkerhet för att kunnas nås och nå andra på sjön, men också för att kunna nå båtägare om båt och båtplats av t.ex. båtvakten.

Lämna dina uppgifter via länken i menyn till vänster.