Grillfest 2 juli 2016

Vid senaste arbetskvällen togs ett beslut av de närvarande, att vi skulle ha en grillkväll med lite kul och härlig samvaro i hamnen den 2 juli med start kl 14. Föreningen bjuder på korv med bröd och dricka, grill kommer att finnas så är det så att ni vill grilla något annat så är det bara att ta med.

Ta med hela familjen så kan vi få en kul eftermiddag och kanske ända till kvällen, hade tänkt fixa en lite tävling som alla kan vara med på utan att anstränga sej.

Vore bra om vi fick lite föranmälan så vi vet ungefär hur många vi blir med tanke på inköp av korv och dricka.

Skicka ett mail till larsbacklund@tele2.se med antal personer.

Välkomna!

Referat från årsmötet 2014

– Medlemmar som vill avsäga sig en funktionärsuppgift inför årsmötet behöver meddela detta senast vid båtklubbens höstmöte, ungefär sex månader före ordinarie årsmöte. Detta för att valberedningen skall få tid till att förbereda förslag till nya val.

– Det har varit stora kostnader över budget under 2013 pga. oväntade problem i rännan. Ekonomin behöver en buffert, men inga avgifter behöver höjas inför 2015. En höjning gjordes med 100 kr per båtplats redan inför 2014. Under 2014-2015 skall det inte göras några stora reparationer som medför stora kostnader.

– Medlemskapet i ÖVBF och Båtunionen diskuterades.

– Intresset för årsmötet diskuterades. Hur kan man få upp intresset?

– En klubbfest för invigning av all ombyggnation önskas att genomföras till sommaren, men det behövs en festkommitte för att göra detta möjligt.

– Förslag till ändringar för moderniserade stadgar diskuterades och beslutades. För att dessa ändringar skall kunna träda i kraft krävs ett ytterligare årsmötes beslut om dessa ändringar.

Uppge mobil och adressuppgifter

Anmäl alltid förändringar av hemnummer, mobilnummer, epost och adressuppgifter här på klubbens hemsida.

Anmälda mobilnummer listas i årsutskicket som en säkerhet för att kunnas nås och nå andra på sjön, men också för att kunna nå båtägare om båt och båtplats av t.ex. båtvakten.

Lämna dina uppgifter via länken i menyn till vänster.