LUGNÅS BÅTHAMN 2000-11-25, 2000-12-02 OCH 2000-12-09
LUGNÅS BÅTHAMN 2000-12-16


LUGNÅS BÅTHAMN 2000-12-26

Diagram över vattennivån