VÄNERNS VATTENNIVÅ

I Vänern kan vattennivån variera kraftigt. Detta är diagram över Vänerns nivå. Referensyta på sjökortet: 43,80 m.ö.h.

VÅRA EGNA AVLÄSNINGAR

Vattennivå 2008

Vattennivå 2007


Vattennivå 2006


Vattennivå 2005

Vattennivå 2004


Vattennivå höst/vinter 2002- sommar 2003


Vattennivå 2000-2001 [
Bilder från översvämningen ]


Vattennivå 1999