Båtplats

Längst ner på sidan finns länken för att söka båtplats. Läs igenom denna viktiga information innan du går dit.

Från säsongen 2021 gäller: Vi har nya funktioner för båtplatsansökan och medlemshantering, för att bättre kunna utnyttja det IT-stöd som Båtunionen ger sina klubbar via det s.k. BAS-systemet. Det innebär att du loggar in och direkt matar in uppgifterna där. Har du inget inlogg så kan du skaffa dej detta via den mailadress som du har registrerad hos båtklubben.

Från säsongen 2022 gäller: Rampen får endast användas av klubbens medlemmar och tillgången till rampen är utan avgift.

Alla som avser att ha en båtplats under säsongen ansöker om detta och ansökan gäller en säsong, alltså söker man plats för varje säsong. Inför varje säsong fördelas alla klubbens båtplatser av hamnfogden. Medlemmar i båtklubben ansöker om båtplats före den 1 mars.

Hamnen får ej användas under pågående säsong innan avgiften har betalts.

När du lämnar in uppgifter här så godkänner du samtidigt att vi använder
uppgifterna för klubbens båt- och medlemshantering. Du når registeransvarig på mailadress it@lugnasbatklubb.se

Avgifter för säsongen (enligt beslut på årsmöte):

BÅTPLATS
Grundavgift 800 kr, elavgift 200 kr
Breddtillägg (båtbredd i meter) till grundavgift:
Typ A, bredd 2.00/200 kr, 2.50/400 kr, 3.00/500 kr
Utgår 2022: Typ B, bredd 2.00/600 kr, 2.50/800 kr, 3.00/900 kr
Utgår 2022: Typ C, bredd 2.00/900 kr, 2.50/1100 kr, 3.00/1200 kr

Avgiftstyper beroende på bostadsort:
Typ A = Gamla Lugnås Kommun (medlemmar) + Övriga godkända medlemmar
Utgår 2022: Typ B = Mariestads kommun förutom Gamla Lugnås Kommun
Utgår 2022: Typ C = Säsongs/sommarplats

Föreningen har arbetskvällar i båthamnen enligt information på webbsidan och där man förväntas delta minst två tillfällen per säsong om man har båtplats eller rampar. För den som ändå inte deltar utgår en avgift på 800 kr.

Den som har båtplats deltar i nattvakten enligt av hamnfogden beslutade turschema.

Gå till ansökan om båtplats i BAS-systemet.