Klubben

Om du har anknytning till bygden kan du bli medlem i Lugnås Båtklubb. Du ansöker om eller avslutar medlemskap i klubben under [Ändra adress eller medlemskap] på denna sida.

Björsäters båthamn är en privat hamn som ägs av Lugnås Båtklubb. Den är främst till för boende på orten, men vi har också medlemmar som bor på andra platser. Platsfördelning inför sommarsäsongen sker i början på året.

Våra stadgar finns här. Dessutom finns dokumentet ”Föreskrifter för Björsäters båthamn” att tillgå i klubbhuset. Innehållet i båda dokumenten skall kännas till av medlemmarna.

Har du båtplats eller rampar, deltar du i två arbetskvällar varje säsong, och du förväntas också delta vid andra speciella arbetstillfällen som uppkommer. Har du båtplats ansvarar du också för nattvakten under en eller två nätter under en säsong.

2020-05-04 19.22.25

Lugnås Båtklubb är medlem i Svenska Båtunionen och Östra Vänerns Båtförbund. När du blir medlem i Lugnås Båtklubb får du därför tidningen Båtliv.

Vår hamnfodge sköter fördelningen av båtplatser.

Vår kassör tar in avgifter och kan lämna uppgifter om dessa.

Kontaktuppgifter för alla funktionärer finns på startsidan.