Hamnen

Björsäters båthamn är en hamn som ägs av Lugnås Båtklubb. Vill du veta mer om båtplats i vår hamn, kontakta vår hamnfogde. Hamnen ligger bra till med närhet till Mariestads stora skärgård och vi har mycket rimliga avgifter. I båthamnen finns en mindre kran och en enkel ramp och användandet av dessa ingår i medlemsavgiften.

solnedgang

Björsäters båthamn har nattvakt under hela båtsäsongen. Alla medlemmar med båtplats deltar i nattvakten. Klubbmedlemmarna deltar i arbetskvällar och ev. annat arbete som behöver genomföras i hamnen. Vår hamnkapten leder och fördelar det gemensamma arbetet med hamnen.

Om du har behov av att komma i hamn över natten är du välkommen. Du kan övernatta efter överenskommelse med nattvakten på plats. Normalt klarar vi inte segelbåtsdjup i inloppet och detta varierar också tyvärr.

Avståndet till hamnen från östra sidan om Viksnäs uddes spets är ca 2,4 NM, kurs ca 175° (mag). Enslinje mot hamnen från Viksnäs finns utprickat med två mindre motstående trianglar placerade på land vid hamnens inlopp. Ett litet grund (Myrgrund 58 40.546, 13 41.211) nära enslinjen sydväst on Lappgrunden är normalt utmärkt med en boj.

BÃ¥tar 2

Sjösättningsfundamentets nivå är 160 cm över sjökortsdjup.

Insegling
Enslinje