Hamnen

Björsäters båthamn är en privat hamn som ägs av Lugnås Båtklubb. Platsfördelning inför sommarsäsongen sker i början på året. Det kan dock finnas chans att få en plats under pågående säsong. Vill du veta om du kan få plats, kontakta vår hamnfogde.

solnedgang

I båthamnen finns en mindre kran och en ramp. Användandet av rampen ingår i medlemsavgiften så kranen kan användas av alla medlemmar, men inte av icke medlemmar.

Björsäters båthamn har nattvakt under hela båtsäsongen. Alla medlemmar med båtplats deltar i nattvakten. Medlemmarna deltar i arbetskvällar och ev. annat arbete som behöver genomföras i hamnen. Vår hamnkapten leder och fördelar det gemensamma arbetet med hamnen.

Om du har behov av att komma i hamn över natten är du välkommen. Du kan övernatta efter överenskommelse med nattvakten på plats. Ofta klarar vi segelbåtsdjup i inloppet, men detta varierar tyvärr. Det finns inga garantier att det finns båtplats, eftersom våra medlemmar normalt innehar alla ordinarie platser. Det går i brist på annan plats att övernatta förtöjd vid sjösättningsplatsen. Avståndet till hamnen från östra sidan om Viksnäs uddes spets är ca 2,4 NM, kurs ca 175° (mag). Enslinje mot hamnen från Viksnäs finns utprickat med två mindre motstående trianglar placerade på land vid hamnens inlopp. Ett grund nära enslinjen är normalt utmärkt med en boj.

BÃ¥tar 2

Djupet i inseglingsrännan brukar vara runt 1-2 meter.
Sjösättningsfundamentets nivå är 160 cm över sjökortsdjup.

Insegling
Enslinje