Hamnen

Björsäters båthamn är en privat hamn som ägs av Lugnås Båtklubb. Den är främst till för boende på orten, men vi har också plats för båtägare som bor på andra platser. Platsfördelning inför sommarsäsongen sker i början på året. Det kan dock finnas chans att få en plats under pågående säsong. Vill du veta om du kan få plats, kontakta vår hamnfogde.

Om du bor i ”Lugnås gamla kommun” eller har någon anknytning till bygden kan du bli medlem i båtklubben och söka båtplats i Lugnås båthamn. Om du bor på annat håll kan du också söka båtplats i hamnen, men inte bli medlem i själva båtklubben.

solnedgang

I båthamnen finns en mindre kran och en ramp. Användandet av rampen ingår i båtplatsavgiften, men har du inte båtplats kan du använda rampen om du betalar en rampavgift för säsongen. Kranen kan användas av alla medlemmar eller av den som betalar båtplats eller rampavgift.

Björsäters båthamn har nattvakt under hela båtsäsongen. Alla medlemmar med båtplats deltar i nattvakten. Medlemmar och båtplatsägare deltar i arbetskvällar och ev. annat arbete som behöver genomföras i hamnen.

BÃ¥tar 1

Om du har behov av att komma i hamn över natten är du välkommen. Du kan övernatta efter överenskommelse med nattvakten på plats. Ofta klarar vi segelbåtsdjup i inloppet, men detta varierar tyvärr. Det finns inga garantier att det finns båtplats, eftersom våra medlemmar normalt innehar alla ordinarie platser. Det går då att övernatta förtöjd vid sjösättningsplatsen. Avståndet till hamnen från östra sidan om Viksnäs uddes spets är ca 2,4 NM, kurs ca 175° (mag). Enslinje mot hamnen från Viksnäs finns utprickat med två mindre motstående trianglar placerade på land vid hamnens inlopp.

BÃ¥tar 2

Djupet i inseglingsrännan brukar vara runt 1-2 meter.
Sjösättningsfundamentets nivå är 160 cm över sjökortsdjup.

Insegling
Enslinje