Välkommen

Senaste nytt:

 • Arbete i hamnen första måndagen i maj-sep kl 18

  Arbetskvällar 2024

  Medlemmar med båtplats medverkar vid minst två tillfällen per säsong i hamnen för arbetskväll, vilken inträffar den 1:a måndagen i månaden kl. 18 (under perioden maj-sep).

  Start 2024 är den 6 maj.

  Även medlemmar som använder hamnen endast för rampning uppmanas vara med på arbetskvällarna för att vara med och hålla vår gemensamma hamn i gott skick.

  Vi har också möjlighet till att välja att jobba med gräsklippning mellan arbetskvällar. Detta skall ske under månaden mellan arbetskvällarna. Skriv upp dej på listan i klubbhuset så kan vi fördela det arbetet på ett bra sätt.

 • Årsmöte 2024, referat

  Årsmötet hölls den 18 mars i Lugnås Bygdegård.

  Utöver stadgeenliga ärenden tog mötet upp:

  • Det blir ingen muddring under året.
  • Pålarna vid båtplatserna skall kompletteras med rör.
  • Valberedningen kompletteras vid första arbetskvällen för sommaren.
  • Båtsamverkan kommer informera vid första arbetskvällen för sommaren eftersom dom hade förhinder att medverka i årsmötet.
  • Alla avgifter ligger kvar på samma belopp för 2024.
  • Diskussioner om ”öppen hamn” ledde till att styrelsen fick i uppdrag att arbeta med frågan för att öppna tillgängligheten till hamnen under säsongen 2024. En rampavgift för besökande rampare, såsom finns på många andra ställen, kommer behövas. Öppen hamn skulle också kunna resultera i ett utökat parkeringsbehov i hamnen. Åtgärder 2024 för öppen hamn kommer utvärderas vid höstmötet.
  • Vaktfunktionen diskuterades. Eftersom så få båtplatser används blir det mycket vaktnätter för befintliga, vilket inte är hållbart. Inget beslut i frågan.

Medlemsinformation, senaste rubriker:

All medlemsinformation finns här


Vinter 2012

Vinter 2021

KORT OM LUGNÅS BÅTKLUBB OCH BJÖRSÄTERS BÅTHAMN

Björsäters båthamn är en hamn som ägs av Lugnås Båtklubb. Vill du veta mer om båtplats i vår hamn, kontakta vår hamnfogde. Hamnen ligger bra till med närhet till Mariestads stora skärgård och vi har rimliga avgifter. I båthamnen finns en mindre kran och en enkel ramp och användandet av dessa ingår i medlemsavgiften.

Medlemmar med båtplats deltar i minst två arbetskvällar varje säsong, och också vid andra speciella arbetstillfällen som ibland uppkommer. Vi träffas för ordinarie arbetskvällar som regel den första måndagen i månaden, maj t.o.m. september. Start kl 18. Har du båtplats ansvarar du också för nattvakten under en eller två nätter under en säsong.

Vi använder i regel SMS för utskick av information till våra medlemmar så det är viktigt att numret är rätt i vårt register. Anmäl därför alltid förändringar av mobilnummer, epost och adressuppgifter här på klubbens hemsida, via båtklubbarnas gemensamma BAS-system. Gå via valet ”Medlemskap” i menyn.

Lugnås Båtklubb är medlem i Svenska Båtunionen och Skaraborgs Båtförbund. När du blir medlem i Lugnås Båtklubb får du därför tidningen Båtliv.

Vår hamnfodge sköter fördelningen av båtplatser. Vår kassör tar in avgifter och kan lämna uppgifter om dessa. Vår hamnkapten leder och fördelar det gemensamma arbetet med att underhålla och utveckla vår hamn.

Läs gärna mer på övriga sidor för ytterligare information.

Inloppet, våren 2020

Inloppet våren 2020

MILJÖPLAN FÖR LUGNÅS BÅTKLUBB

Alla medlemmar uppmanas läsa klubbens miljöplan eftersom den beskriver hur vi i praktiken agerar i vår hamn, både för att följa miljökrav som klubbens medlemmar har på sig, och för att vara rädda om vår miljö. Självklart vill vi värna vår hamn och sjö.

Läs miljöplanen under menyn ”Medlemsinformation/Nyhetsflöde” eller klicka här.

Piren våren 2020

Piren våren 2020


HÅLL KOLL

SMHI Sjörapport | Vattenstånd | Om Vänern

Lappgrundets topp 58 41.104, 13 41.979 Myrgrund 58 40.546, 13 41.211