Välkommen

Medlemsinformation, rubriker:

 • Tidningen Båtlivs nyhetsbrev, maj 2022
  Läs det här https://gansub.com/t/v/3_ODM1Nzc3MjQxMw==/
 • Arbete i hamnen första måndagen i maj-sep kl 18
  Medlemmar med båtplats förväntas medverka vid minst två tillfällen per säsong i hamnen för arbetskväll, den 1:a måndagen i månaden kl. 18. För 2022 infaller detta på nationaldagen så just det tillfället flyttas fram en vecka. Vi har också möjlighet till att välja att jobba med gräsklippning mellan arbetskvällar. Detta skall ske mitt i månaden mellan arbetskvällarna. Vänligen ta kontakt och anmäl intresse till Erik Krussgård i hamnkommittén tel. 070-342 21 21.
 • Egen kontroll före och efter sjösättning
  Båtunionen har publicerat ett användbart hjälpmedel att ha koll på sin båt. https://batunionen.se/sjosakerhet/saker-bat/egen-sakerhetskontroll/
 • Läs senaste info från Båtunionen i april
  https://gansub.com/t/v/2_NTMxMDQ0OTQ0MDc=/
 • Årsmöte 2022, referat
  Den 31 mars 2022 hölls Lugnås Båtklubbs årsmöte i Lugnås Bygdegård. Beslutades att kunna erbjuda alla som vill vara medlemmar i klubben att kunna bli detta, oavsett boendeort eller anknytning till Lugnås. Liksom tidigare beslutas alla medlemsansökningar av styrelsen. Medlemsavgift är sedan tidigare beslutad till 500 kr årligen och innefattar numera rampning. Beslutet gäller från säsongen 2022. Avgifter för båtplats beslutades vara oförändrad, men endast kategori A behålls. Kategori B och C avskaffas. Sommarplatser avskaffas och alla som vill ha båtplats skall vara medlemmar i klubben. Detta gäller från säsongen 2022. Förändringar av avgifter beslutade på detta årsmöte gäller alltså […]
 • Ansök om båtplats för sommaren 2022
  I början av det nya året är det dags att ansöka om båtplats för sommaren under [Ansök om båtplats och ramp] på denna sida. Medlemmar söker båtplats före den 1 mars. Kontakta Hamnfogde om det finns frågor om båtplats, se under Styrelsefunktioner nedan. Vi har infört nya funktioner för båtplatsansökan och medlemshantering, för att bättre kunna utnyttja det IT-stöd som Båtunionen ger sina klubbar via det s.k. BAS-systemet. Det innebär att du nu loggar in och direkt matar in uppgifterna där. Har du inget inlogg så kan du skaffa dej detta via den mailadress som du har registrerad hos båtklubben.

All medlemsinformation finns här


Vinter 2012

Vinter 2021

LUGNÅS BÅTKLUBB OCH BJÖRSÄTERS BÅTHAMN

Björsäters båthamn är en privat hamn som ägs av Lugnås Båtklubb. Den som vill ha båtplats skall vara medlem i klubben. Platsfördelning för medlemmar inför sommarsäsongen sker i början på året.

Medlemmar med båtplats deltar i minst två arbetskvällar varje säsong, och du förväntas också delta vid andra speciella arbetstillfällen som uppkommer. Vi träffas för ordinarie arbetskvällar den första måndagen i månaden, maj t.o.m. september. Start kl 18. Har du båtplats ansvarar du också för nattvakten under en eller två nätter under en säsong.

Lugnås Båtklubb är medlem i Svenska Båtunionen och Östra Vänerns Båtförbund. När du blir medlem i Lugnås Båtklubb får du därför tidningen Båtliv.

Vår hamnfodge sköter fördelningen av båtplatser. Vår kassör tar in avgifter och kan lämna uppgifter om dessa.

Inloppet, våren 2020

Inloppet våren 2020

MILJÖPLAN FÖR LUGNÅS BÅTKLUBB

Alla medlemmar uppmanas läsa klubbens miljöplan  eftersom den beskriver hur vi i praktiken agerar i vår hamn, både för att följa miljökrav som klubbens medlemmar har på sig, och för att vara rädda om vår miljö. Självklart vill vi värna vår hamn och sjö.

Läs miljöplanen under menyn ”Medlemsinformation/Nyhetsflöde” eller klicka här.

Piren våren 2020

Piren våren 2020

LÄMNA DITT MOBILNUMMER

Anmäl alltid förändringar av hemnummer, mobilnummer, epost och adressuppgifter här på klubbens hemsida.

Anmälda mobilnummer listas i årsutskicket som en säkerhet för att kunnas nås och nå andra på sjön, men också för att kunna nå båtägare om båt och båtplats av t.ex. båtvakten.

Lämna dina addressuppgifter via [Ändra adress eller medlemskap] på denna sida.


HÅLL KOLL

SMHI Sjörapport | Vattenstånd | Om Vänern

Lappgrundets topp 58 41.104, 13 41.979 Myrgrund 58 40.546, 13 41.211