Välkommen

 • Information i januari 2023

  O´hoj medlemmar och god fortsättning på det nya året. Det har varit några besvärliga år med pandemi och nu med hemskt eländigt krig i vår närhet som istället tagit vid och i hög grad påverkar vår vardag. Vi ser i alla händelser framemot ett nytt och fint år på sjön och i vår hamn. Det kommer vi få med lite men viktigt arbete när vi håller denna fina båtklubb i rullning. I det närmaste innebär det att fler intresserade engagerar sig lite mer i klubben. Vid kommande årsmöte ska bland annat en ny hamnfogde väljas in för hamnkommittén då Ludde har tackat för sig ifrån ansvarsrollen. Vi passar därför här på att innerligt tacka honom för sitt starka engagemang och positiva möte med nya som gamla klubbmedlemmarna, samt arbete som han lägger ner i klubben, och sist men inte minst lagt ner under de senare åren och gångna året. /Styrelsen

  Lugnås båtklubbs årsmöte för 2023
  Årsmöte hålls den 23 mars 2023 kl 18.30 i Övre Lugnås bygdegård. En av punkterna kommer att hantera muddring i hamnen. Hör gärna av er till valberedningen om ni känner att ni vill bidra till klubbens utveckling.

  Anmälan båtplats / medlemsärende
  Nu gäller följande: Man har kvar sin båtplats och sitt medlemskap från föregående år tills man avsäger sig sin plats / medlemskap aktivt till klubben. Vill man uppdatera sina personuppgifter / båtdata så gör man det i BAS-systemet som man når via bas.batunionen.se

  Info från hamnen
  Vi har tillgängliga platser i vår hamn, hjälps vi åt att fylla dessa platser så får vi en aktiv
  båtklubb Gå gärna in på vår hemsida för aktuell information www.lugnasbatklubb.se

  Information från Skaraborgs båtförbund
  Göta kanal 2023: För tredje året i rad kan samarbetsgruppen Göta kanal, Skaraborgs båtförbund, Värmlands båtförbund samt Östergötlands BF erbjuda er båtägare som är klubbansluten till SBU- anslutet förbund. Erbjudandet 25% högsäsongsbiljett rabatt gäller bokning gjord mellan 15 februari och 3 mars. Bokningen är avbokningsbar fram till incheckning till en kostnad av 500 kr.
  Bokning sker på www.gotakanal.se/sv/fritidsbat
  OBS: Kampanjkod: Vänern23

  Extra årsmöte har hållits med anledning av att Svenska Båtunionen höjer medlemsavgiften 2023. Det genomfördes där två beslut:

  1. Höjd medlemsavgift, beslut togs att föreslå höjd medlemsavgift från 84kr till 100kr. Detta tas upp till beslut på förbundets kommande årsmöte.
  2. Stadgeändring, man förtydligade att beslut om medlemsavgift skall gälla för
   nästkommande kalenderår. Även detta tas upp till beslut på förbundets kommande årsmöte.

Inga kommentarer att visa.

Medlemsinformation, rubriker:

All medlemsinformation finns här


Vinter 2012

Vinter 2021

LUGNÅS BÅTKLUBB OCH BJÖRSÄTERS BÅTHAMN

Björsäters båthamn är en privat hamn som ägs av Lugnås Båtklubb. Den som vill ha båtplats skall vara medlem i klubben. Platsfördelning för medlemmar inför sommarsäsongen sker i början på året.

Medlemmar med båtplats deltar i minst två arbetskvällar varje säsong, och du förväntas också delta vid andra speciella arbetstillfällen som uppkommer. Vi träffas för ordinarie arbetskvällar den första måndagen i månaden, maj t.o.m. september. Start kl 18. Har du båtplats ansvarar du också för nattvakten under en eller två nätter under en säsong.

Lugnås Båtklubb är medlem i Svenska Båtunionen och Östra Vänerns Båtförbund. När du blir medlem i Lugnås Båtklubb får du därför tidningen Båtliv.

Vår hamnfodge sköter fördelningen av båtplatser. Vår kassör tar in avgifter och kan lämna uppgifter om dessa.

Inloppet, våren 2020

Inloppet våren 2020

MILJÖPLAN FÖR LUGNÅS BÅTKLUBB

Alla medlemmar uppmanas läsa klubbens miljöplan  eftersom den beskriver hur vi i praktiken agerar i vår hamn, både för att följa miljökrav som klubbens medlemmar har på sig, och för att vara rädda om vår miljö. Självklart vill vi värna vår hamn och sjö.

Läs miljöplanen under menyn ”Medlemsinformation/Nyhetsflöde” eller klicka här.

Piren våren 2020

Piren våren 2020

LÄMNA DITT MOBILNUMMER

Anmäl alltid förändringar av hemnummer, mobilnummer, epost och adressuppgifter här på klubbens hemsida.

Anmälda mobilnummer listas i årsutskicket som en säkerhet för att kunnas nås och nå andra på sjön, men också för att kunna nå båtägare om båt och båtplats av t.ex. båtvakten.

Lämna dina addressuppgifter via [Ändra adress eller medlemskap] på denna sida.


HÅLL KOLL

SMHI Sjörapport | Vattenstånd | Om Vänern

Lappgrundets topp 58 41.104, 13 41.979 Myrgrund 58 40.546, 13 41.211