Välkommen


Kallelse till årsmöte för 2024
den 18 mars kl 18:30
Lokal: Lugnås Bygdegård

Ärenden: Enligt stadgar +
information om båtsamverkan.

Mat: Smörgåstårta


Senaste nytt:

Medlemsinformation, senaste rubriker:

All medlemsinformation finns här


Vinter 2012

Vinter 2021

KORT OM LUGNÅS BÅTKLUBB OCH BJÖRSÄTERS BÅTHAMN

Björsäters båthamn är en privat hamn som ägs av Lugnås Båtklubb. Den som vill ha båtplats skall vara medlem i klubben. Platsfördelning för medlemmar inför sommarsäsongen sker i början på året.

Medlemmar med båtplats deltar i minst två arbetskvällar varje säsong, och du förväntas också delta vid andra speciella arbetstillfällen som uppkommer. Vi träffas för ordinarie arbetskvällar som regel den första måndagen i månaden, maj t.o.m. september. Start kl 18. Har du båtplats ansvarar du också för nattvakten under en eller två nätter under en säsong.

Vi använder i regel SMS för utskick av information till våra medlemmar så det är viktigt att numret är rätt i vårt register. Anmäl därför alltid förändringar av mobilnummer, epost och adressuppgifter här på klubbens hemsida, via båtklubbarnas gemensamma BAS-system. Gå via valet ”Medlemskap” i menyn.

Lugnås Båtklubb är medlem i Svenska Båtunionen och Östra Vänerns Båtförbund. När du blir medlem i Lugnås Båtklubb får du därför tidningen Båtliv.

Vår hamnfodge sköter fördelningen av båtplatser. Vår kassör tar in avgifter och kan lämna uppgifter om dessa. Vår hamnkapten leder och fördelar det gemensamma arbetet med att underhålla och utveckla vår hamn.

Läs gärna mer på övriga sidor för ytterligare information.

Inloppet, våren 2020

Inloppet våren 2020

MILJÖPLAN FÖR LUGNÅS BÅTKLUBB

Alla medlemmar uppmanas läsa klubbens miljöplan  eftersom den beskriver hur vi i praktiken agerar i vår hamn, både för att följa miljökrav som klubbens medlemmar har på sig, och för att vara rädda om vår miljö. Självklart vill vi värna vår hamn och sjö.

Läs miljöplanen under menyn ”Medlemsinformation/Nyhetsflöde” eller klicka här.

Piren våren 2020

Piren våren 2020


HÅLL KOLL

SMHI Sjörapport | Vattenstånd | Om Vänern

Lappgrundets topp 58 41.104, 13 41.979 Myrgrund 58 40.546, 13 41.211