Arbete i hamnen första måndagen i maj-sep kl 18

Medlemmar med båtplats förväntas medverka vid minst två tillfällen per säsong i hamnen för arbetskväll, den 1:a måndagen i månaden kl. 18. För 2022 infaller detta på nationaldagen så just det tillfället flyttas fram en vecka.

Vi har också möjlighet till att välja att jobba med gräsklippning mellan arbetskvällar. Detta skall ske mitt i månaden mellan arbetskvällarna. Vänligen ta kontakt och anmäl intresse till Erik Krussgård i hamnkommittén tel. 070-342 21 21.