Arbete i hamnen första måndagen i maj-sep kl 18

Medlemmar med båtplats förväntas medverka vid minst två tillfällen per säsong i hamnen för arbetskväll, den 1:a måndagen i månaden kl. 18. Start 2023 är den 8 maj då första måndagen i maj är en helgdag.

Även den som använder hamnen endast för rampning uppmanas vara med på arbetskvällarna för att vara med och hålla vår hamn i gott skick.

Vi har också möjlighet till att välja att jobba med gräsklippning mellan arbetskvällar. Detta skall ske mitt i månaden mellan arbetskvällarna. Skriv upp dej på listan i klubbhuset så kan vi fördela det arbetet på ett bra sätt.