Kategoriarkiv: Nyheter

Arbete i hamnen första måndagen i maj-sep kl 18

Medlemmar med båtplats förväntas medverka vid minst två tillfällen per säsong i hamnen för arbetskväll, den 1:a måndagen i månaden kl. 18. Start 2023 är den 8 maj då första måndagen i maj är en helgdag.

Även den som använder hamnen endast för rampning uppmanas vara med på arbetskvällarna för att vara med och hålla vår hamn i gott skick.

Vi har också möjlighet till att välja att jobba med gräsklippning mellan arbetskvällar. Detta skall ske mitt i månaden mellan arbetskvällarna. Skriv upp dej på listan i klubbhuset så kan vi fördela det arbetet på ett bra sätt.

Årsmöte 2022, referat

Den 31 mars 2022 hölls Lugnås Båtklubbs årsmöte i Lugnås Bygdegård.

Beslutades att kunna erbjuda alla som vill vara medlemmar i klubben att kunna bli detta, oavsett boendeort eller anknytning till Lugnås. Liksom tidigare beslutas alla medlemsansökningar av styrelsen.

Medlemsavgift är sedan tidigare beslutad till 500 kr årligen och innefattar numera rampning. Beslutet gäller från säsongen 2022.

Avgifter för båtplats beslutades vara oförändrad, men endast kategori A behålls. Kategori B och C avskaffas. Sommarplatser avskaffas och alla som vill ha båtplats skall vara medlemmar i klubben. Detta gäller från säsongen 2022.

Förändringar av avgifter beslutade på detta årsmöte gäller alltså från sommaren 2022, i motsats till tidigare år då årsmötet har beslutat om efterkommande års avgifter.

De flesta funktionärer behålls, men byte sker av en av de miljöansvariga. Det finns en nu en vakant plats som vice ledamot i valberedningen.

Schema för gräsklippning mellan arbetskvällar kommer finnas anslagen i klubblokalen i hamnen.

Kameraövervakning kommer installeras i hamnen.

Under året kommer förslag till byte av bom och nycklar att tas fram.