Kategoriarkiv: Nyheter

Arbete i hamnen första måndagen i maj-sep kl 18

Medlemmar med båtplats förväntas medverka vid minst två tillfällen per säsong i hamnen för arbetskväll, den 1:a måndagen i månaden kl. 18. För 2022 infaller detta på nationaldagen så just det tillfället flyttas fram en vecka.

Vi har också möjlighet till att välja att jobba med gräsklippning mellan arbetskvällar. Detta skall ske mitt i månaden mellan arbetskvällarna. Vänligen ta kontakt och anmäl intresse till Erik Krussgård i hamnkommittén tel. 070-342 21 21.

Årsmöte 2022, referat

Den 31 mars 2022 hölls Lugnås Båtklubbs årsmöte i Lugnås Bygdegård.

Beslutades att kunna erbjuda alla som vill vara medlemmar i klubben att kunna bli detta, oavsett boendeort eller anknytning till Lugnås. Liksom tidigare beslutas alla medlemsansökningar av styrelsen.

Medlemsavgift är sedan tidigare beslutad till 500 kr årligen och innefattar numera rampning. Beslutet gäller från säsongen 2022.

Avgifter för båtplats beslutades vara oförändrad, men endast kategori A behålls. Kategori B och C avskaffas. Sommarplatser avskaffas och alla som vill ha båtplats skall vara medlemmar i klubben. Detta gäller från säsongen 2022.

Förändringar av avgifter beslutade på detta årsmöte gäller alltså från sommaren 2022, i motsats till tidigare år då årsmötet har beslutat om efterkommande års avgifter.

De flesta funktionärer behålls, men byte sker av en av de miljöansvariga. Det finns en nu en vakant plats som vice ledamot i valberedningen.

Schema för gräsklippning mellan arbetskvällar kommer finnas anslagen i klubblokalen i hamnen.

Kameraövervakning kommer installeras i hamnen.

Under året kommer förslag till byte av bom och nycklar att tas fram.

Årsmöte 2021, referat

Mötet hölls den 23 augusti 2021 i Lugnås bygdegård, försenat pga pandemin.

Några punkter att kommunicera till icke-närvarande medlemmar:

  • I takt med minskat utnyttjande av våra båtplatser (och därmed intäkter) kommer vi att behöva se över hur tillgången till medlemskap och båtplatser fungerar. Styrelsen skall komma med förslag på ev. stadgeändringar. Vi behöver ta in erferenheter från andra klubbar i hur de utvecklar sina klubbar i takt med tiden.
  • Vår hamnkran kommer nu repareras och sedan ombesiktigas, då det varit användningsförbud för kranen som en följd av årets besiktning.
  • Medlemsavgiften höjs till 500 kr från 2022, men då ingår alltid rampning. Ingen enskild rampavgift kommer tas ut för medlemmar som bara använder ramp men som inte har båtplats.
  • Nyckelsystemet kommer ses över då vi har ett antal nycklar inte återinkommit efter avslutat medlemskap.
  • Ny tf. hamnfodge fram till nästa årsmöte är Hans-Erik Lundin.
  • Omval av vise ordförande, kassör och sekreterare.
  • Till hedersmedlemmar valdes Hans-Erik Lundin, Stig-Olof Gustavsson och Harry Rehn.
  • Valberedningens arbete behöver förenklas, så att dess funktionärer har naturlig och bra kontakt med både nya och gamla medlemmar.
  • Båtplatsavgifter för 2022 beslutades vara oförändrade.
  • Avgiften för utebliven arbetskväll sattes till 800 kr från 2022.