Årsmöte 2024, referat

Årsmötet hölls den 18 mars i Lugnås Bygdegård.

Utöver stadgeenliga ärenden tog mötet upp:

  • Det blir ingen muddring under året.
  • Pålarna vid båtplatserna skall kompletteras med rör.
  • Valberedningen kompletteras vid första arbetskvällen för sommaren.
  • Båtsamverkan kommer informera vid första arbetskvällen för sommaren eftersom dom hade förhinder att medverka i årsmötet.
  • Alla avgifter ligger kvar på samma belopp för 2024.
  • Diskussioner om ”öppen hamn” ledde till att styrelsen fick i uppdrag att arbeta med frågan för att öppna tillgängligheten till hamnen under säsongen 2024. En rampavgift för besökande rampare, såsom finns på många andra ställen, kommer behövas. Öppen hamn skulle också kunna resultera i ett utökat parkeringsbehov i hamnen. Åtgärder 2024 för öppen hamn kommer utvärderas vid höstmötet.
  • Vaktfunktionen diskuterades. Eftersom så få båtplatser används blir det mycket vaktnätter för befintliga, vilket inte är hållbart. Inget beslut i frågan.