Kategoriarkiv: Okategoriserade

Ansök om båtplats för sommaren 2022

I början av det nya året är det dags att ansöka om båtplats för sommaren under [Ansök om båtplats och ramp] på denna sida. Medlemmar söker båtplats före den 1 mars. Efter det fördelas platser i hamnen som sommarplatser, där alla kan ansöka om båtplats. Kontakta Hamnfogde om det finns frågor om båtplats, se under Styrelsefunktioner nedan.

Vi har i år infört nya funktioner för båtplatsansökan och medlemshantering, för att bättre kunna utnyttja det IT-stöd som Båtunionen ger sina klubbar via det s.k. BAS-systemet. Det innebär att du nu loggar in och direkt matar in uppgifterna där. Har du inget inlogg så kan du skaffa dej detta via den mailadress som du har registrerad hos båtklubben.

Årsmöte 2021, referat

Mötet hölls den 23 augusti 2021 i Lugnås bygdegård, försenat pga pandemin.

Några punkter att kommunicera till icke-närvarande medlemmar:

  • I takt med minskat utnyttjande av våra båtplatser (och därmed intäkter) kommer vi att behöva se över hur tillgången till medlemskap och båtplatser fungerar. Styrelsen skall komma med förslag på ev. stadgeändringar. Vi behöver ta in erferenheter från andra klubbar i hur de utvecklar sina klubbar i takt med tiden.
  • Vår hamnkran kommer nu repareras och sedan ombesiktigas, då det varit användningsförbud för kranen som en följd av årets besiktning.
  • Medlemsavgiften höjs till 500 kr från 2022, men då ingår alltid rampning. Ingen enskild rampavgift kommer tas ut för medlemmar som bara använder ramp men som inte har båtplats.
  • Nyckelsystemet kommer ses över då vi har ett antal nycklar inte återinkommit efter avslutat medlemskap.
  • Ny tf. hamnfodge fram till nästa årsmöte är Hans-Erik Lundin.
  • Omval av vise ordförande, kassör och sekreterare.
  • Till hedersmedlemmar valdes Hans-Erik Lundin, Stig-Olof Gustavsson och Harry Rehn.
  • Valberedningens arbete behöver förenklas, så att dess funktionärer har naturlig och bra kontakt med både nya och gamla medlemmar.
  • Båtplatsavgifter för 2022 beslutades vara oförändrade.
  • Avgiften för utebliven arbetskväll sattes till 800 kr från 2022.

Arbete i hamnen första måndagen i maj-sep kl 18

Säsongen i båthamnen har inletts. För de medlemmar med båtplats/rampning, (liksom för övriga medlemmar) innebär detta fortsatt att man är välkommen till hamnen för tjänstgöring på arbetskväll 1:a måndagen i månaden kl. 18. Vi bör då se till att hålla behörigt avstånd till varandra. Vi har därför som alternativ gjort möjligt till att välja att jobba med gräsklippning mellan arbetskvällar. Detta skall ske mitt i månaden mellan arbetskvällarna. Vänligen ta kontakt och anmäl intresse till Erik Krussgård i hamnkommittén tel. 070-342 21 21.

Ny hantering 2021 för att ansöka om båtplats samt ändra medlemskap

Vi har i år infört nya funktioner för båtplatsansökan och medlemshantering, för att bättre kunna utnyttja det IT-stöd som Båtunionen ger sina klubbar via det s.k. BAS-systemet. Det innebär att du nu loggar in och direkt matar in uppgifterna där. Har du inget inlogg så kan du skaffa dej detta via den mailadress som du har registrerad hos båtklubben. Klubbens årsfaktura för avgifter har i och med detta bytt utseende.