Årsmöte 2023, referat

Val:

  • Styrelse, nya val: Till kassör valdes Bengt-Olof Nilsson (1år), till sekreterare valdes Morgan Hammarström (2år). Till styrelsesuppleanter valdes Gunnar Mathiason och Björn Svensson (1 år).
  • Till hamnkapten (ny funktionär) valdes Håkan Johansson. Stadgeändring för att inkludera hamnkapten godkändes.
  • Hamnkommitte valdes.
  • Elavgiften höjs till 300 kr från säsongen 2023.
  • Muddring diskuterades, men ströks.
  • Båtklubbens vimpel för båt (standerd) finns att köpa för 100 kr.